Entries by hrvoje

ART MAGAZIN KONTURA #146/147

PIERRE BONNARD Objavljujemo osvrt na izložbu velikog francuskog slikara u bečkom Kunstforumu. Detaljno iscrtavajući obrise njegove estetike i učenja, Jagor Bučan nam pokazuje Bonnarda kao jednog od najvažnijih umjetnika 20. stoljeća PETAR DOLIĆ Razgovor s kiparom koji je nedavno otkrio svoj spomenik Vlahi Bukovcu u Cavtatu vodila je Anita Ruso REMBRANDT I VELÁZQUEZ Marijana Bockovac […]

KONTURA #145

DAVOR VRANKIĆ  “Crtam olovkom na papiru, i da pritom pokušavam stvoriti neku vrstu paralelne stvarnosti, neku vrstu emocionalnog realizma” LUC TUYMANS Sljubljivanje povijesti i umjetnosti, filma, fotografskih kadrova i pikturalne forme može proizvesti samo slikarski majstor, a takvim se pokazuje Luc Tuymans na izložbi u venecijanskoj Palazzo Grassi MERSAD BERBER  Kraljevski kolažist kultura, epoha, stilova, […]