MONOGRAFIJA LJUBO DE KARINA

Tekst: Fedor Vučemilović, Ivica Župan
Oprema: 312 str., 24×30 cm, tvrdi uvez

 

MONOGRAFIJA BORIS DEMUR

Tekst: Zdenko Rus Oprema: 304 str.,24×30 cm,

EKSPRESIONIZAM I HRVATSKA MODERNA UMJETNOST

Tekst: Mirela Ramljak Purgar Oprema: 120 str., 17×24 cm,

Kritika/Teorija/pojmovi u novoj hrvatskoj umjetnosti

Urednik: Krešimir Purgar
Autori tekstova: Sanja Cvetnić, Vinko Srhoj, Feđa Gavrilović, Blaženka Perica, Marija Borovičkić, Krešimir Purgar, Ana Peraica, Leonida Kovač, Tihana Bertek, Radmila Iva Janković, Leila Topić, Klaudio Štefančić, Mirela Ramljak Purgar, Žarko Paić, Josipa Bubaš, Ružica Šimunović, Sonja Briski Uzelac, Suzana Marjanić
Oprema: 224. str.; 16,8×24 cm; meki uvez
Cijena: 140 kuna

Narudžbe na info@kontura.hr; tel.++3851 3820 652

MONOGRAFIJA DAVORIN RADIĆ

Tekst: Dunja Horvat Oprema: 240 str., 24×30 cm,

MONOGRAFIJA DINO TRTOVAC

Tekst: Tonko Maroević
Oprema: 320 kuna, 24×30 cm, tvrdi uvez

Cijena: 300 kuna

MONOGRAFIJA ZOLTAN NOVAK

Tekst: Igor Zidić
Oprema: 296 str., 24×30 cm, tvrdi uvez

Cijena: 300 kuna

GRUPA “CONTRA”

Tekst: Biserka Rauter Plančić
Oprema: 372 str., 24×30 cm, tvrdi uvez

Cijena: 350 kuna

MONOGRAFIJA ZDENKA POZAIĆ

Tekst: Iva Korbler, Tonko Maroević
Oprema: 208 str., 21×28 cm, tvrdi uvez

Cijena: 200 kuna

K 15 – CONCEPTS IN NEW CROATIAN ART

Uredio: Krešimir Purgar
Oprema: 200 str., 21×27,8 cm, tvrdi uvez

Cijena: 200 kuna