1. MENCI CLEMENT CRNČIĆ (1865-1930)

VINODOLSKA CESTA
bakropis/papir, 34×47 cm
sign. d.sred.: Vinodolska cesta ; d.d.k.: Menci Cl Crnčić

Procjena: 250 – 350 Eura

2. GUSTAV KLIMT (1862 – 1918)

LEŽEĆI AKT
litografija/papir, 38×56 cm
sign. u motivu d.l.: Gustav//Klimt//Nachlass

Procjena: 700 – 1000 Eura

3. EDO MURTIĆ (1921 – 2005)

IZ CIKLUSA “OČI STRAHA”, 1984.
linorez/papir, 56×39 cm
sign. d.d.k.: Murtić 84

Procjena: 200 – 300 Eura

4. IVO KALINA (1925 – 1995)

BUKET U VAZI, 1971.
sitotisak/papir, 65×48,5 cm
sign. d.d.k.: I. Kalina 71

Procjena: 130 – 200 Eura

5. JOSIP GENERALIĆ (1935 – 2004)

SELO ZIMI SA SNJEGOVIĆEM, 1993.
svilotisak, akvarel/papir, 33,5×40 cm
sign. d.d.k.: Josip Generalić 1993

Procjena: 130 – 200 Eura

6. MERSAD BERBER (1940 – 2012)

ALEGORIJA X
grafika/papir, 55×76 cm
sign. d.d.k.: ALEGORIJA X Berber M

Procjena: 300 – 400 Eura

7. JOSIP BOTTERI DINI (1943)

SAKRALNI MOTIV
sitotisak/papir, 49,5×40,5 cm
sign. d.d.k.: Botteri

Procjena: 150 – 200 Eura

8. JOSIP BOTTERI DINI (1943)

SPLIT/DUBROVNIK, 1996.
sitotisak/papir (2 grafike), 40×28 cm
sign. d.d.k.: Botteri

Procjena: 200 – 300 Eura

9. JULIJUS KAHRER (19.st.)

ANIMIR DAMA
ulje/platno, 80×34 cm
sign. d.l.k.: Jul. Kahrer

Procjena: 700 – 900 Eura

10. EDUARD VON GRUTZNER (1846 – 1925)

OPAT U BIJELOM HABITU, 1884.
ulje na drvu, 35x 29 cm
sign. d.d.k.: Ed. Grutzner 84.

Procjena: 4000 – 6000 Eura

11. EDUARD VON GRUTZNER (1846 – 1925)

BISKUP U CRVENOM HABITU, 1900.
ulje na platnu, 48,5×40,5 cm
sign. d.l.k.: Ed Grutzner 1900.

Procjena: 7000 – 9000 Eura

12. ZVONIMIR MUŠIĆ (1895-1984.))

TUNERE
ulje/šperploča, 45×54 cm
sign. d.l.k.: Mušić; d.d.k.: Mušić

Procjena: 350 – 500 Eura

13. ORAD SEMNUR (20. st.)

ZIMA, 1927.
ulje/platno, 25×40 cm
sign. d.l.k.: Orad Semnur 1927

Procjena: 200 – 300 Eura

14. NEPOZNATI AUTOR (20.st.)

NA RIJECI U SUMRAKU
ulje/platno, 37,5×71,5 cm
sign. d.d.k.: ŠESTAK

Procjena: 200 – 300 Eura

15. GABRIJEL JURKIĆ (1886 – 1974)

PROLJETNO BUĐENJE, 1938.
ulje/ljepenka, 48×32 cm
sign. d.d.k.: G. J. 1938.

Procjena: 2000 – 2500 Eura

16. EDO MURTIĆ (1921 – 2005)

KOMPOZICIJA NA BIJELOJ PODLOZI, 1961.
kombinirana tehnika na papiru, 55,5×75,5 cm
sign. sred. dolje: Murtić//961

Procjena: 2500 – 3000 Eura

17. DUŠAN DŽAMONJA (1928 – 2009)

CRTEŽ, 1959
tuš u boji, kreda/papir, 50×35 cm
sign. d.l.k.: Džamonja 59

Procjena: 2300 – 3000 Eura

18. DUŠAN DŽAMONJA (1928 – 2009)

RITAM, 1974.
metal, drvo, plexiglas, 12,3×12,5

Procjena: 1800 – 2200 Eura

19. NIKOLA REISER (1918 – 2010)

MRTVA PRIRODA, 1965.
ulje, novinski papir/platno, 28,5×38 cm
sign. d.d.k.: Reiser

Isklična cijena: 1500 Eura

20. MILJENKO STANČIĆ (1926 – 1977)

OBITELJ ZA STOLOM
ulje/platno, 65×81,4 cm
sign. g.d.: MStančić

Isklična cijena: 9000 Eura

21. MILJENKO STANČIĆ (1926 – 1977)

STARA MAGIČNA ULICA
ulje/platno, 66×82 cm

Isklična cijena: 8000 Eura

22. JOZO JANDA (1911 – 1999)

OGNJIŠĆE, 1979.
ulje/lesonit, 79×54 cm
sign. d.k.k.: Jozo Janda

Procjena: 800 – 1000 Eura

23. JOZO JANDA (1911 – 1999)

SMEĐA POLJA
ulje/platno, 65×80 cm
sign. d.d.k.: Jozo

Procjena: 800 – 1000 Eura

24. JOZO JANDA (1911 – 1999)

NEMIRNI KRAJOLIK, 1990.
ulje/šperploča, 90×66 cm
sign. d.d.k.: Jozo Janda

Procjena: 800 – 1000 Eura

25. JOZO JANDA (1911 – 1999)

POŽEŠKA KOTLINA, 1975.
ulje/platno, 50×70 cm
sign. d.d.k.: Jozo Janda

Procjena: 700 – 1000 Eura

26. JOZO JANDA (1911 – 1999)

PEJZAŽ
ulje/platno, 35×46 cm
sign. d.d.k.: Jozo

Procjena: 500 – 700 Eura

27. STJEPAN STOLNIK (1931 – 2001)

MLADCI U ŠKEDNJU, 1966.
ulje/platno, 41×58,5 cm
sign. d.d.k.: Stolnik Stjepan 1966

Procjena: 400 – 600 Eura

28. MARIJAN NAPAN (1951)

ŽITNO POLJE
ulje na staklu, 39×49 cm
sign. d.d.k.: Napan M.

Procjena: 300 – 400 Eura

29. FRANJO VUJČEC (1939 – 2015)

NEMOĆ, 1981.
ulje na staklu, 47,5×58,5 cm
sign. l. sredina: F. Vujčec 1981

Procjena: 400 – 600 Eura

30. STJEPAN VEČENAJ (1928 – 2000)

MRTVA PRIRODA S VRČEM, 1978.
ulje na staklu, 37×34 cm
sign. d.d.k.: Stjepan Večenaj//1978

Procjena: 400 – 600 Eura

31. NEPOZNATI AUTOR (20. st.)

OREZIVANJE, 1976.
ulje na staklu, 39×49 cm
sign. d.d.k.: D. Žanić 76.

Procjena: 300 – 400 Eura

32. IVAN LACKOVIĆ CROATA (1932 – 2004)

PROCESIJA
ulje na staklu, 44×38,5 cm
sign. d.d.k.: Lacković Ivan Croata

Procjena: 800 – 1200 Eura

33. IVO KALINA (1925 – 1995)

KALE U STAROM GRADU, 1970
ulje/platno, 100×70 cm
sign. d.d.k.: I. Kalina//70

Procjena: 2000 – 3000 Eura

34. IVO KALINA (1925 – 1995)

BRODICE, 1971.
ulje/platno, 70×90 cm
sign. d.l.k.: I. Kalina

Procjena: 3000 – 4000 Eura

35. IVO KALINA (1925 – 1995)

KUĆA, 1989.
pastel/papir, 17,5×12 cm
sign. d. sredina: Kalina 89

Procjena: 150 – 200 Eura

36. IVO KALINA (1925 – 1995)

BRODICA, 1984.
pastel/papir, 41×28,5 cm
sign. d.d.k.: 84//Kalina

Procjena: 400 – 600 Eura

37. IVO KALINA (1925 – 1995)

BRODICA, 1984.
pastel/papir, 41×28,5 cm
sign. d.d.k.: Kalina 84

Procjena: 400 – 500 Eura

38. IVO KALINA (1925 – 1995)

ŽENSKI AKT, 1993.
pastel/papir, 34,5×24,5 cm
sign. d.d.k.: Kalina 93

Procjena: 250 – 350 Eura

39. VLADIMIR POTOČNJAK (1924 – 1997)

MORSKI PEJZAŽ
ulje/platno, 60×79,5 cm
sign. d.d.k.: Potočnjak

Procjena: 800 – 1000 Eura

40. VLADIMIR POTOČNJAK (1924 – 1997)

KRŠKI PEJZAŽ
tuš, akvarel/papir, 34×49 cm
sign. d.l.k.: VPotočnjak

Procjena: 200 – 300 Eura

41. VLADIMIR POTOČNJAK (1924 – 1997)

CVIJEĆE, 1973.
ulje/šperploča, 69×48,5 cm
sign. d.d.k.: V Potočnjak//1973

Procjena: 350 – 500 Eura

42. MATE SOLIS (1935 – 2019)

RIJEČKI MOTIV – KORZO
kombinirana tehnika/papir, 47×32 cm
sign. d.d.k.: Solis

Procjena: 400 – 600 Eura

43. CATA DUJŠIN RIBAR (1897 – 1994)

MASLINE, 1960.
ulje/šperploča, 68×49,5
sign. d.d.k.: C. Dujšin//60

Procjena: 800 – 1000 Eura

44. IVAN ŠIMETIĆ (1924 – 2009)

RIJEČNI RUKAVAC
ulje/platno kaširano na lesonit, 28,5×38 cm
sign. d.d.k.: Šimetić I.

Isklična cijena: 250 Eura

45. VILKO ŠEFEROV (1895 – 1974)

PRIMORSKI MOTIV
kombinirana tehnika/šperploča, 33×43,5 cm
sign. d.l.k.: Šeferov

Procjena: 400 – 500 Eura

46. NIKOLA REISER (1918 – 2010)

RUŽE, 1982.
ulje/platno, 92×63 cm
sign. d.d.k.: Reiser

Procjena: 1200 – 1600 Eura

47. NIKOLA REISER (1918 – 2010)

BUKET U VAZI, 1975.
kombinirana tehnika/papir, 62×44 cm
sign. d.d.k.: Reiser 75

Procjena: 400 – 600 Eura

48. NIKOLA REISER (1918 – 2010)

BUKET U VAZI II, 1978.
kombinirana tehnika/papir, 61,5×41,5 cm
sign. d.l.k.: Reiser 78

Procjena: 400 – 600 Eura

49. NIKOLA REISER (1918 – 2010)

RUŽE U ZELENOJ VAZI, 1976.
ulje/platno, 110×68 cm
sign. d.d.k.: Reiser

Procjena: 2000 – 3000 Eura

50. MERSAD BERBER (1940 – 2012)

ŽAŠTITNICA, 1980-82.
ulje/platno, 39×33 cm
sign. d.d.: BERBER

Procjena: 2500 – 3000 Eura

51. MERSAD BERBER (1940 – 2012)

DJEVOJKA I KONJ, 1986.
kombinirana tehnika, pastel/papir, 41,5×28,5 cm
sign. d. sredina: Mersad Berber//1986

Isklična cijena: 600 Eura

52. MATKO TREBOTIĆ (1935)

OTOČKI KRAJOLIK, 2007.
kombinirana tehnika/platno, 40×52 cm
sign. d. sredina: M//TREBOTIĆ//07

Procjena: 600 – 800 Eura

53. JULIJE KNIFER (1924 – 2004)

MEANDAR, 1987.
sitotisak/papir, 25×35 cm
sign. d.l.: Epreuve d’ artiste 1987; d.d.k.: J. Knifer

Procjena: 1500 – 2000 Eura

54. ANTUN BORIS ŠVALJEK (1951 – 2023)

PROLISTALO RASPELO, 1990.
ulje/platno, 115×145 cm
sign. d.d.: A. B. ŠVALJEK/A. D. MCMXC

Procjena: 2000 – 3000 Eura

55. MARČELO BRAJNOVIĆ (1934 – 2021)

DJEVOJKA S RUŽOM, 1991.
ulje/platno, 145×125 cm
sign. d. sredina: BRAJNOVIĆ//N. 1991

Procjena: 2000 – 3000 Eura

56. NIKOLA KOYDL (1939 – 2020)

CRNI KRAJOLIK, 1979-80.
ulje/platno, 115×150 cm
sign. d.l.k.: KOYDL 80

Procjena: 4000 – 6000 Eura

57. NIKOLA KOYDL (1939 – 2020)

ŽUTI OBLIK, 1977/78.
akrilik/platno, 150×115 cm
sign. d.d.k.: KOYDL 77-78

Procjena: 4000 – 6000 Eura

58. IVICA ŠIŠKO (1946)

SVEČANA, 1990.
akrilik, ulje/platno, 97×110 cm
sign. d.d.k.: I. ŠIŠKO 90

Procjena: 3000 – 4000 Eura

59. ZORISLAV DREMPETIĆ HRČIĆ (1934 – 2018)

TRI GRACIJE NA INSULI, 1989 – 1990.
akrilik, jajčana tempera na platnu, 100×150 cm
sign. d.d.k.: DREMPETIĆ 1989-90.

Procjena: 2000 – 3000 Eura

60. FERDINAND KULMER (1925 – 1998)

ŽENA S JEDNOROGOM, 1983.
akrilik, ulje/platno, 195×130 cm
sign. d.d.k.: KULMER 83

Procjena: 6000 – 8000 Eura

61. VLADIMIR DODIG TROKUT (1949 – 2018)

PEJZAŽ U POTRAVLJU, 1999.
ulje/platno, 73×100 cm

Procjena: 2300 – 3000 Eura

62. HINKO JUHN (1891 – 1940)

ŽENSKI AKT
gips, visina 125 cm

Procjena: 5000 – 6000 Eura