NOVI BROJ! ART MAGAZIN KONTURA #145

DAVOR VRANKIĆ
“Crtam olovkom na papiru, i da pritom pokušam stvoriti neku vrstu paralelne stvarnosti, neku vrstu emocionalnog realizma”

LUC TUYMANS
Sljubljivanje povijesti umjetnost, filma, fotografskih kadrova i pikturalne forme može proizvesti samo slikarski majstor, a takvim se pokazuje Luc Tuymans na izložbi u venecijanskoj Palazzo Grassi

MERSAD BERBER
Kraljevski kolažist kultura, epoha, stilova, filozofija i svega ostalog što čini civilizaciju na stranicama ove Konture ponovo pokazuje sjaj zlata sa svojih  slika u kritičkoj interpretaciji Nikole Albaneža

JESENSKA AUKCIJA 2019.

SUVREMENA HRVATSKA UMJETNOST IZ ZBIRKE FILIP TRADE

ZAGREBAČKI VELESAJAM, PAVILJON 7A

AUKCIJA:

SUBOTA, 12.X. u 13 sati (kat.br. 1-172)

SUBOTA,12.X. u 15 sati

(kat.br. 173-284)

PREDAUKCIJSKA IZLOŽBA:

ZAGREBAČKI VELESAJAM, PAVILJON 7A

SRIJEDA    9.X. 10-19 sati

ČETVRTAK    10.X. 10-19 sati

PETAK    11.X. 10-20 sati

SUBOTA    12.X. 10-13 sati

Monografija Ljubo De Karina

Monografija Ljubo De Karina u izdanju Art Magazina Kontura predstavlja cijeloviti pregled dugogodišnjeg rada akademskog kipara.
Urednik monografije i autor fotografija je Fedor Vučemilović, a autori tekstova Ivica župan i sam De Karina. Ciklusi i radovi ovog umjetnika su zabilježeni u brojnim katalozima samostalnih i skupnih izložbi te pregledima hrvatskog kiparstva ali u ovakovom opseg, s mnoštvom fotografija radova cijelokupni umjetnički opus do sada nije bio predstavljen.
Ova monografija dokumentacijom, interpretacijom i kvalitetnim fotografijama predstavlja značajan doprinos tumačenju djela kipara.

Novosti

Partneri i sponzori