Mjesto za autobiografiju autora, ovdje se može ubaciti i slika.