KONTURA #145

DAVOR VRANKIĆ 

“Crtam olovkom na papiru, i da pritom pokušavam stvoriti neku vrstu paralelne stvarnosti, neku vrstu emocionalnog realizma”

LUC TUYMANS

Sljubljivanje povijesti i umjetnosti, filma, fotografskih kadrova i pikturalne forme može proizvesti samo slikarski majstor, a takvim se pokazuje Luc Tuymans na izložbi u venecijanskoj Palazzo Grassi

MERSAD BERBER 

Kraljevski kolažist kultura, epoha, stilova, filozofija i svega ostaloga što čini civilizaciju na stranicama ove Konture ponovo pokazuje sjaj zlata sa svojih slika u kritičkoj interpretaciji Nikole Albaneže