1. BORIS BUĆAN (1947.)

GRAFIČKA MAPA  (80/100), 2012.
Sitotisak/papir
49,5 x 55 cm
30 listova, signirano

Isklična cijena: 10.000 kuna

2. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

GRAFIČKA MAPA PROLJEĆE (19/35), 2013.
Sitotisak/papir
70 x 50 cm
18 listova, signirano

Isklična cijena: 15.000 kuna

3. IVAN GENERALIĆ (1914 – 1992)

SEOSKI PEJZAŽ, 1970.
Tuš, flomaster/platno
41 x 34 cm
sign d.sred.: I.Gen 1970.

Procjena: 5.000 – 7.000 kuna

4. ŽELJKO HEGEDUŠIĆ (1906 – 2004)

KREPANE RIBE BEGEJA II, 1965.
Lavirani tuš, akvarel/papir
54 x 70 cm

Procjena: 5.000 – 6.000 kuna

5. EDO MURTIĆ (1921 – 2005)

CRNO ŽUTO CRVENO, 1998.
Tempera, gvaš/papir
60 x 43 cm
Sign. d.d.k.: Murtić 98

Procjena: 9.000 – 11.000 kuna

6. EDO MURTIĆ (1921 – 2005)

DUBROVNIK
Akvarel, tempera/papir
49 x 69 cm

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

7. ZLATKO ŠULENTIĆ (1893 – 1971)

PEJZAŽ SA ČEMPRESIMA
Ulje/papir
48 x 62 cm

Procjena: 9.000 – 11.000 kuna

8. JEROLIM MIŠE (1890 – 1970)

DALMATINSKI PEJZAŽ, 1930-e
Ulje/platno
48 x 59 cm
Sign. d.d.k.: J.Miše

Procjena: 50.000 – 60. 000 kuna

9. MIHOVIL KRUŠLIN (1882 -1962)

MARINA
Ulje/platno
40 x 55 cm
Sign. d.d.k.: M. Krušlin

Procjena: 6.000 – 8.000 kuna

10. NASTA ROJC (1883 – 1964)

ZIMA
Ulje/karton
21,5 x 33 cm
Sign. d.d.k.: NRojc

Procjena: 4.000 – 5.000 kuna

11. SLAVKO KOPAČ (1913 – 1995)

STABLO – LIST, 1961.
Kombinirana tehnika na panel ploči
100 x 72 cm
Sign. g.l.k.: Slavko Kopač 61

Izlagano na retrospektivnoj izložbi “Slavko Kopač” u Modernoj galeriji u Zagrebu 1977.  pod rednim brojem 76.

Procjena: 65.000 – 75.000 kuna

12. MILJENKO STANČIĆ (1926 – 1977)

KROVOVI, oko 1961.
Ulje/platno
61 x 80 cm
Sign. d.l.k.: Stančić

Procjena: 65.000 – 75.000 kuna

13. OTON POSTRUŽNIK (1900 – 1978)

PLODOVI, 1968..
Ulje/platno
102,5 x 72,5 cm
Sign. g.l.k.: OP 68

Procjena: 22.500 – 30.000 kuna

14. ĐURO PULITIKA (1922 – 2006)

RIBARSKO SELO, 1969.
Ulje/platno
73 x 120 cm
Sign. g.d.k.: Pulitika 69

Procjena: 65.000 – 75.000 kuna

15. ĐURO PULITIKA (1922 – 2006)

CRKVICA U KRŠU, 1992.
Ulje/platno
38,5 x 46,3 cm
Sign. d.l.k.: D.Pulitika 92

Procjena: 20.000 – 25.000 kuna

16. ĐURO PULITIKA (1922 – 2006)

CRVENO ŽUTO BRDO, 1988.
Ulje/platno
40,5 x 50,5 cm
Sign. d.l.k.: D.Pulitika

Procjena: 25.000 – 30.000 kuna

17. MILJENKO STANČIĆ (1926 – 1977)

MAJKA I DJEČAK
Ulje/platno
64 x 80 cm
Sign. sred.d.: M.Stančić

Procjena: 65.000 – 75.000 kuna

18. IVO ŠEBALJ (1912 – 2002)

PUŠAČ, 1976 – 79.
Ulje/platno
124,5 x 102,5 cm

Procjena: 45.000 – 50.000 kuna

19. IVO VOJVODIĆ (1923 – 1994)

GRADSKA LUKA
Ulje/platno
49 x 60 cm
Sign. d.d.k.: I.Vojvodić

Procjena: 22.500 – 27.000 kuna

20. MUNIR VEJZOVIĆ (1945.)

GRADSKA LUKA U DUBROVNIKU
Ulje/platno
55 x 70 cm
Sign. d.d.k.: M.Vejzović

Procjena: 15.000 – 20.000 kuna

21. STIPE NOBILO (1945.)

LUMBARDA
Ulje/plaltno
46 x 65,3 cm
Sign. d.d.k.: Nobilo

Procjena: 15.000 – 20.000 kuna

22. IZVOR OREB (1946.)

ODLAZAK NA RIBE, 2001.
Ulje/platno
27 x 41 cm
Sign. d.d.k.: I.Oreb 01.

Procjena: 6.000 – 7.000 kuna

23. JOSIP TROSTMANN (1938.)

PEJZAŽ, 2004.
Ulje/lesonit
33 x 33 cm
Sign. d.l.: Trostmann 04.

Procjena: 4.000 – 5.000 kuna

24. EDO MURTIĆ (1921 – 2005)

BIJELO CRNO, 1998.
Akril/platno
70 x 50 cm
Sign. d.d.k.: Murtić 98

Procjena: 18.000 – 22.000 kuna

25. BORIS BUĆAN (1947.)

ŽENA KOJA SE ČEŠLJA, 1997.
Ulje/platno
140 x 100 cm
Sign. d.d.k.: Bućan 97

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

26. ALI SHAMSI (1964.)

SUZE SV.LOVRE (DIPTIH IZ CIKLUSA POSTANAK ZEMLJE), 2018.
Ulje/platno
40 x 30 cm x 2
Sign. d.sredina: Ali Shamsi

Procjena: 7.500 kuna

27. VOJO RADOIČIĆ (1930 – 2017)

MAMA BDIJE NA PONEŠTRI ŠTA RADI SINEK, 2011.
Ulje/drvo
80 x 50 x 10 cm
Sign. d.l.k.: VR. 2011.

Procjena: 25.000 – 30.000 kuna

28. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

TRI CVIJETA, 2013.
Akril/platno
69 x 49,5 cm
Sign: d.d.k.: I.K.

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

29. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

ROZI CVIJET, 2013.
Akril/platno
69 x 49,5 cm
Sign. d.d.k.: I.K.

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

30. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE I, 2013.
Akril/platno
70 x 50cm
Sign. d.d.k.: I.K.

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

31. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE II, 2013.
Akril/platno
50 x 70 cm
Sign. d.d.k.: 30.XI.12.// I.K.

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

32. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE III, 2013.
Akril/platno
50 x 70 cm
Sign. d.d.l.: I.K.

Procjena: 15.000 – 18.000 kuna

33. JOSIP RESTEK (1915 – 1987)

PLOHA, 1961.
Aquatinta/papir
52 x 33 cm

Procjena: 1.000 kuna

34. PETIKAT

BOLIVIJSKA CRNA, 2002.
Sitotisak/papir
140 x 51 cm

Procjena: 4.000 kuna

35. MIROSLAV ŠUTEJ (1936 – 2005)

ŽENA, 1988. (iz grafičke mape Jeka izdaleka)
Sitotisak/papir
178 x 88 cm
Sign. d.l.k.: 15/50 1988., d.sredina: Šutej

Procjena: 3.500 kuna

36. MIROSLAV ŠUTEJ (1936 – 2005)

ŽENA, 1988. (iz grafičke mape Jeka izdaleka)
Sitotisak/papir
87 x 87,5 cm
Sign. d.l.k.: 24/50 1988.: d.d.k.: Šutej

Procjena: 3.500 kuna

37. PETIKAT UMJETNIČKA RADIONICA

GO SOUTH SNOWMAN!, 1996.
Sitotisak/papir
36,5 x 45,5 cm

Procjena: 3.500 kuna

38. IVANA FRANKE (1973.)

GRAFIČKA MAPA 3 (DVOGLED), 2001.
(4 lista)
Sitotisak/papir
44,7 x 44,7 cm

Procjena: 6.000 kuna

39. BOŽIDAR RAŠICA (1912 – 1992)

DVERCE, 1940.
Akvarel/papir
20 x 20,5 cm
sign. d.d.k.:BRašica 1940.

Procjena: 4.000 kuna

40. IVO GATTIN (1926 – 1978)

BEZ NAZIVA, 1960-e
Ugljen/papir
41 x 59 cm

Procjena: 10.000 kuna

41. ALBERT KINERT (1919 – 1987)

BEZ NAZIVA, 1952.
Ulje/platno
71 x 69,5 cm

Procjena: 22.500 kuna

42. ŽELJKO LAPUH (1951.)

ČUVAR, 1992.
Ulje/platno
74,5 x 61 cm

Procjena: 7.500 kuna

43. JELENA PERIĆ (1957.)

PLAN
Ulje/platno
60 x 60 cm

Procjena: 7.500 kuna

44. ZLATAN VRKLJAN (1955.)

MOJ VRT, 1984.
Ulje/platno
65 x 90 cm

Procjena: 7.500 kuna

45. MATKO VEKIĆ (1970.)

BEZ NAZIVA, 2001.
Ulje, lak/platno
73 x 81 cm

Procjena: 7.000 kuna

46. ŽELJKO KIPKE (1953.)

PETI IDE NAOPAKO, 1998.
Aluminij/lak
20 x 60 cm

Procjena: 4.000 kuna

47. ŽELJKO KIPKE (1953.)

10-9, 1992.
Ulje/platno
150 x 137 cm

Procjena: 30.000 kuna

48. ŽELJKO KIPKE (1953.)

4.1-1, 1992.
Ulje/platno
146 x 133 cm

Procjena: 30.000 kuna

49. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ALLEGRO MODERATO, 1992.
Ulje/platno
150 x 137 cm

Procjena: 30.000 kuna

50. ŽELJKO KIPKE (1953.)

JEDNA ZVJEZDICA, 1992.
Ulje/platno
150 x 137 cm

Procjena: 30.000 kuna

51. ŽELJKO KIPKE (1953.)

DOBIVA SE SAD, 1993.
Ulje/platno
146 x 132 cm

Procjena: 30.000 kuna

52. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ZA USPJEH JAMČIMO, 1993.
Ulje/platno
150 x 136 cm

Procjena: 30.000 kuna

53. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ČUVAJ SE IMITACIJE, 1993.
Ulje/platno
150 x 137 cm

Procjena: 30.000 kuna

54. ŽELJKO KIPKE (1953.)

7, 1993.
Ulje/platno
75 x 67 cm

Procjena: 9.000 kuna

55. ŽELJKO KIPKE (1953.)

NONDUM NONDUM, 1992.
Ulje/platno
76 x 76 cm

Procjena: 9.000 kuna

56. ŽELJKO KIPKE (1953.)

SEDAM RUPA ZA SEDAM…, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

57. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ČAROBNJAKOVA KIŠA I OLUJA, 1999.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

58. ŽELJKO KIPKE (1953.)

PRIVIKAVAM SE NOVOJ ODORI, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

59. ŽELJKO KIPKE (1953.)

NEBO NAD FAKIROM, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

60. ŽELJKO KIPKE (1953.)

KOD DVA ŠEŠIRA, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

61. ŽELJKO KIPKE (1953.)

RAZMRSITE, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

62. ŽELJKO KIPKE (1953.)

C8-B3-H5-O3-G1-G7-A7
Ulje/platno
75 x 67 cm

Procjena: 9.000 kuna

63. ŽELJKO KIPKE (1953.)

SUMANUTOST, 1993.
Ulje/platno
78 x 69 cm

Procjena: 9.000 kuna

64. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ZABLUDA, 1993.
Ulje/platno
78 x 69 cm

Procjena: 9.000 kuna

65. ŽELJKO KIPKE (1953.)

U MOJE SE ODAJE NE ULAZI, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

66. ŽELJKO KIPKE (1953.)

SPREMAN NA POSEBNE GRANIČNE PRIJELAZE, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

67. ŽELJKO KIPKE (1953.)

SVE MOJE FIGURE DO BROJA 606, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

68. ŽELJKO KIPKE (1953.)

ČAROBNJAKOVO POLJE, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

69. ŽELJKO KIPKE (1953.)

IZMEĐU OSTALOG IGNORANCIJA JE RODITELJICA MUDROSTI, 1997.
Ulje/platno
52 x 43 cm

Procjena: 6.000 kuna

70. RATKO JANJIĆ JOBO (1941.)

ZASTRTI PROZORI, 1999.
Ulje/platno
70 x 100 cm

Procjena: 10.000 kuna

71. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -1, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

72. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -2, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

73. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -3, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

74. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -4, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

75. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -5, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

76. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -6, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

77. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -7, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

78. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

KRAVATNI NIZ -8, 1998.
Ulje na lesonitu
160 x 37 x 8 cm

Procjena: 6.000 kuna

79. DAMIR SOKIĆ (1952.)

BEZ NAZIVA
Ulje/platno
123 x 60 cm

Procjena: 10.000 kuna

80. DAMIR SOKIĆ (1952.)

FIKUS, 1997.
Kombinirana tehnika
70 x 80 cm

Procjena: 20.000 kuna

81. IGOR RONČEVIĆ (1951.)

BEZ NAZIVA, 1999.
Ulje/platno
61 x 55 cm

Procjena: 5.000 kuna

82. DUJE JURIĆ (1956.)

KOVČEG 4, 2002.
Akril na platnu i kovčezima
35 x 55 cm

Procjena: 5.000 kuna

83. DUJE JURIĆ (1956.)

KOVČEG 5, 2002.
Akril na platnu i kovčezima
49 x 55 cm

Procjena: 5.000 kuna

84. DUJE JURIĆ (1956.)

FILIPOVA VITRINA, 2002.
Akril/platno/drvo
180 x 100 x 40 cm

Procjena: 22.000 kuna

85. DUJE JURIĆ (1956.)

FILIPOVA VRATA, 2002.
Akril/platno/drvo
180 x 100 x 5 cm

Procjena: 25.000 kuna

86. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 1
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

87. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 2
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

88. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 3
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

89. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 4
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

90. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 5
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

91. ZLATKO KOPLJAR (1962.)

K10 – 6
Digitalni print na platnu
200 x 170 cm

Procjena: 20.000 kuna

92. DAMIR STOJNIĆ (1972.)

WEATHER REPORT, 2000.
Akril, ulje/platno
130 x 195 cm

Procjena: 20.000 kuna

93. DAMIR STOJNIĆ (1972.)

AVIONI, 2000.
Akril, ulje/platno
130 x 195 cm

Procjena: 20.000 kuna

94. BORIS DEMUR (1951 – 2014)

EUROPSKA SPIRALA, 1996.
Akril/platno
235 x 150 cm

Procjena: 40.000 kuna

95. DUJE JURIĆ (1956.)

BEZ NAZIVA, 1990.
Slika instalacija, akril/platno/drvo
100 x 65 cm (3 dijela)

Procjena: 10.000 kuna

96. GORDANA BRALIĆ (1980.)

BEZ NAZIVA, 2002.
Kombinirana tehnika na drvenoj ploči
103 x 58 cm

Procjena: 8.000 kuna

97. GORDANA BAKIĆ (1972.)

SIMULACIJA
Ulje/platno
120 x 80 cm

Procjena: 14.000 kuna

98. NIKOLINA IVEZIĆ (1970.)

WAITING, 1999.
Kombinirana tehnika
100 x 160 cm

Procjena: 15.000 kuna

99. NIKOLINA IVEZIĆ (1970.)

WELCOME TO THE HOUSE OF LOVE, 1998.
Komibinirana tehnika
43 x 76 cm

Procjena: 6.000 kuna

100. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 1, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

101. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 2, 2006.
Inkjet na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

102. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 5, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

103. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 3, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

104. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 4, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

105. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 7, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

106. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 6, 2006.
Inkjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

107. ŽELJKO BADURINA (1966.)

UNITED 8, 2006.
Inktjet print na platnu
100 x 100 cm

Procjena: 7.500 kuna

108. OKO (MARINA MESAR)

BEZ NAZIVA 1, 2015.
Platno
800 x 350 cm

Procjena: 25.000 kuna

109. OKO (MARINA MESAR)

BEZ NAZIVA 2, 2015.
Platno
800 x 350 cm

Procjena: 25.000 kuna

110. PUMA 34 (BRUNO POGAČNIK) (1981.)

WHY SO SERIOUS 1, 2009.
Damast istkano platno
700 x 360 cm

Procjena: 25.000 kuna

111. PUMA 34 (BRUNO POGAČNIK) (1981.)

WHY SO SERIOUS 2, 2009.
Damast
400 x 400 cm

Procjena:  12.000 kuna

112. PAULINA JAZVIĆ (1973.)

O ČEMU RAZMIŠLJAM
Kombinirana tehnika
90 x 90 x 45 cm

Procjena: 13.000 kuna

113. PAULINA JAZVIĆ (1973.)

HOUSEWIFE OF CROATIA
Kombinirana tehnika
90 x 90 x 45 cm

Procjena: 13.000 kuna

114. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

BEZ NAZIVA, 2004.
Kombinirana tehnika
125 x 124,5 cm

Procjena: 11.000 kuna

115. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

BEZ NAZIVA, 2004.
Kombinirana tehnika
124 x 124 x 50 cm

Procjena: 11.000 kuna

116. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

RAW, 2004.
Kombinirana tehnika
134 x 124 x 48 cm

Procjena: 12.000 kuna

117. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

RAW, 2004.
Kombinirana tehnika
124 x 124 x 50 cm

Procjena: 12.000 kuna

118. IVAN FIJOLIĆ ( 1976.)

ŠKOLICA, 2009.
Klesani i polirani granit
ploče 45 x 92 cm, nebo 45 x 92 cm, ukupno: 225 x 92 cm

Procjena: 15.000 kuna

119. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

FOTELJA
Kombinirana tehnika
cca. 180 x 90 x 90 cm

Procjena: 4.000 kuna

120. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

MEL, 2006.
Aluminij/lak
10 x 119 x 10 cm

Procjena: 8.000 kuna

121. IVAN FIJOLIĆ (1976.)

SUPERMAN, 2005.
Flomaster na mramoru
130 x 200 x 3 cm

Procjena: 12.000 kuna

122. KRISTINA LENARD (1975.)

INTERIJER, 1/5, 2007.
Inkjet ispis na backlight foliji u lightboxu
100 x 170 x 15 cm

Procjena: 9.000 kuna

123. VIKTOR POPOVIĆ (1972.)

BEZ NAZIVA, 2005.
Metalne konstrukcije, neonske cijevi, elek. instalacije
cca. 100 x 100 x 95 cm

Procjena: 9.000 kuna

124. VIKTOR POPOVIĆ (1972.)

ZAVJESE, 2000./2005.
Olovni lim
350 x 300 x 20 cm

Procjena: 9.000 kuna

125. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

ČEŽNJA
Obojani lim
18 x 31 x 15 cm

Procjena: 5.000 kuna

126. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

PRIHVAĆANJE I PREGOVARANJE
Obojani lim
18 x 31 x 15 cm

Procjena: 5.000 kuna

127. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

PLANIRANJE
Obojani lim
18 x 31 x 15 cm

Procjena: 5.000 kuna

128. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

SLUŠANJE
Oboje lim
18 x 31 x 15 cm

Procjena: 5.000 kuna

129. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

OHRABRIVANJE
Obojani lim
18 x 31 x 15 cm

Procjena: 5.000 kuna

130. ZLATAN DUMANIĆ (1951 – 2017)

PINELI, AWTAD, KONTINENT, DEZAPSTRAKTOR, MADRAS EXPRESS, SURADNO VOĐENJE, U NUTRINI CVJETAN
Razni predmeti, dimenzije promijenjive

Procjene: 15.000 kuna

131. SILVIO VUJIČIĆ (1978.)

BEZIMENA HALJINA, 2006.
Tekstil, ekspanirajući slikarska boja, plastika, metal, rasvjeta
130 x 60 x 60 cm

Procjena: 11.000 kuna

132. SILVIO VUJIČIĆ (1978.)

BEZ NAZIVA 01 (IZ PROJEKTA KRISTAL), 2007.
Željezo, aluminij, kristali natrijevog klorida, halogeni reflektor
210 x 90 x 90 cm

Procjena: 15.000 kuna

133. SILVIO VUJIČIĆ (1978.)

IZLOŽENOST VIRUSU I MODI
Dokumentacija, nehrđajući čelik, aluminij, staklo, tekstil, guma, plastika

Procjena: 15.000 kuna

134. NIKOLA UKIĆ (1974.)

THEY BREATHE OUT AS THEY RISE 1, 2007 – 2008.
Poliuretan i pigement
50 x 100 x 200 cm

Procjena: 7.500 kuna

135. NIKOLA UKIĆ (1974.)

IZ SERIJE CALL IT A DAY 1, 2009.
Poliuretan, pigment, solvent ink transfer i lak
90 x 180 x 90 cm

Procjena: 11.000 kuna

136. NIKOLA UKIĆ (1974.)

IZ SERIJE CALL IT A DAY 2, 2009.
Poliuretan, pigment, solvent ink transfer i lak
90 x 180 x 90 cm

Procjena: 11.000 kuna

137. NIKOLA UKIĆ (1974.)

MALO MORGEN (OBJEKT), 2007.
Poliuretan i pigment
90 x 85 x 82 cm

Procjena: 7.500 kuna

138. NIKOLA UKIĆ (1974.)

MALO MORGEN, 2007.
Bakelit, lak, samoljepljiva folija
90 x 142 cm

Procjena: 9.000 kuna

139. SLAVEN TOLJ (1964.)

BEZ NAZIVA, 2005.
Disko kugla bez ogledalca, elektromotor

Procjena: 4.000 kuna

140. ŽELJKO BADURINA (1966.)

POST-ART (126 komada)
Razglednice
34 x 29 cm

Procjena: 7.000 kuna

141. Žižić/Kožul

Sretan par
Fotografija u boji, inkjet print, lightbox
124 x 154 x 20 cm

Procjena: 12.000 kuna

142. GRUBYMIX

BEZ NAZIVA
Metal
280 x 200 x 90 cm

Procjena: 20.000 kuna

143. KATA MIJATOVIĆ (1956.)

KAVEZ – LJESTVE, 2005.
Željezo
184 x 225 x 186 cm

Procjena: 20.000 kuna

144. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

LENKA 1, 2000.
C/b fotografija
20 x 26,5 cm

Procjena: 4.000 kuna

145. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

LENKA 5, 2000.
C/b fotografija
21,5 x 27,5 cm

Procjena: 4.000 kuna

146. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

ISPRED ZRCALA, 2000.
C/b fotografija
27,5 x 21,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

147. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

SJEĆANJE
C/b fotografija
43 x 30 cm

Procjena: 4.000 kuna

148. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

ČOVJEK S JANJETOM
C/b fotografija
44,5 x 30 cm

Procjena: 4.000 kuna

149. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

LENKA 4, 2000.
C/b fotografija
27 x 20,5 cm

Procjena: 4.000 kuna

150. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

PARIZ
C/b fotografija
42 x 30 cm

Procjena: 4.000 kuna

151. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

LENKA 2, 2000.
C/b fotografija
21,5 x 27,5 cm

Procjena: 4.000 kuna

152. STANKO ABADŽĆ (1952.)

LENKA 3, 2000.
C/b fotografija
21,5 x 27,5 cm

Procjena: 4.000 kuna

153. STANKO ABADŽĆ (1952.)

BEZ NAZIVA, 2001.
C/b fotografija
21,5 x 27,5 cm

Procjena: 2.500 kuna

154. STANKO ABADŽIĆ (1952.)

LENKA 6, 2000.
C/b fotografija
27 x 36 cm

Procjena:  4.000 kuna

155. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 11
C/b fotografija
29,5 x 30 cm

Procjena: 5.000 kuna

156. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 9
C/b fotografija
39 x 29,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

157. ANTE BRKAN (1918 -2004)

FOTOGRAFIJA 1
C/b fotografija
70,5 x 50,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

158. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 2
C/b fotografija
70,5 x 50,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

159. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 4
C/b fotografija
70,5 x 50,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

160. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 5
C/b fotografija
70,5 x 50,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

161. ZVONIMIR BRKAN (1920 – 1979)

FOTOGRAFIJA 10
C/b fotografija
39 x 29,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

162. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 8
C/b fotografija
39 x 29,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

163. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 6
C/b fotografija
39 x 29,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

164. ANTE BRKAN (1918 – 2004)

FOTOGRAFIJA 3
C/b fotografija
33 x 28,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

165. BORIS CVJETANOVIĆ (1953.)

11. – 14.12.1999.
C/b fotografija
30 x 40 cm

Procjena: 3.000 kuna

166. BORIS CVJETANOVIĆ (1953.)

CIKLUS RADNICA, ZAGREB 1989.
C/b fotografija
49,5 x 39,5 cm

Procjena: 3.000 kuna

167. LUKA MJEDA (1952.)

KUĆA NA GRIČU
C/b fotografija
38 x 50 cm

Procjena: 2.000 kuna

168. STANKO HERCEG (1964.)

DOMINA
C/b fotografija
60 x 49 cm

Procjena: 2.000 kuna

169. STANKO HERCEG (1964.)

LOVRO A. (64)
C/b fotografija
39 x 29 cm

Procjena: 2.000 kuna

170. STANKO HERCEG (1964.)

LOVRO A. (64 B)
C/b fotografija
39 x 29 cm

Procjena: 2.000 kuna

171. JOSIP KLARICA (1946.)

KAFKA
C/b fotografija
30,5 x 40 cm

Procjena: 5.000 kuna

172. JOSIP KLARICA (1946.)

MRTVA PRIRODA
C/b fotografija
31 x 41,5 cm

Procjena: 5.000 kuna

173. JOSIP KLARICA (1946.)

BEZ NAZIVA
C/b fotografija
30,5 x 40 cm

Procjena: 5.000 kuna

174. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (1)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

175. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (2)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

176. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (3)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

177. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (4)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

178. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (5)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

179. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (6)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

180. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (7)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

181. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (8)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

182. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (9)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

183. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (10)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

184. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (11)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

185. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (12)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

186. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (13)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

187. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (14)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

188. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (15)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

189. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (16)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

190. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (17)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

191. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

MOJE DRAGE (18)
Fotografija
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

192. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 1, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

193. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 2, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

194. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 3, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

195. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 4, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

196. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 5, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

197. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 6, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

198. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 7, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

199. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 8, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

200. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 9, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

201. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 10, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

202. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 11, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

203. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 12, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

204. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 13, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

205. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 14, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

206. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 15, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

207. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 16, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

208. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 17, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

209. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 18, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

210. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 19, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

211. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

VIRJE, 22. TRAVNJA 2007 – 20, 2007.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

212. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISČEZLI SADRŽAJ, ADŽIJINA 98, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
26 x 39 cm

Procjena: 3.000 kuna

213. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISČEZLI SADRŽAJ, VODNIKOVA 4, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
26 x 39 cm

Procjena: 3.000 kuna

214. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISPRAŽNJENI OKVIR, RATKAJEV PROLAZ 5, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
26 x 39 cm

Procjena: 3.000 kuna

215. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISPRAŽNJENI OKVIR, ILICA 92, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
40 x 50 cm

Procjena: 3.000 kuna

216. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISPRAŽNJENI OKVIR, TRG BANA JELAČIĆA 4, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
50 x 40 cm

Procjena: 3.000 kuna

217. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISČEZLI SADRŽAJ, BRANIMIROVA 9, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
39 x 26 cm

Procjena: 3.000 kuna

218. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISČEZLI SADRŽAJ, VOJNOVIĆEVA 15, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
26 x 39 cm

Procjena: 3.000 kuna

219. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

ISČEZLI SADRŽAJ, MARTIĆEVA 41, 1991 – 1994.
Fotografija u boji
26 x 39 cm

Procjena: 3.000 kuna

220. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 1, 2000.
Foto-grafika
19,8 x 31  cm

Procjena: 3.000 kuna

221. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 2, 2000.
Foto-grafika
27 x 21,3  cm

Procjena: 3.000 kuna

222. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 3, 2000.
Foto-grafika
30 x 20,7  cm

Procjena: 3.000 kuna

223. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA: TRAG ZAPALJIVE TVARI NA KOLNIKU…, 2000.
Foto-grafika
29,5 x 21,2  cm

Procjena: 3.000 kuna

224. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 5, 2000.
Foto-grafika
17,5 x 32  cm

Procjena: 3.000 kuna

225. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 11, 2000.
Foto-grafika
29,8 x 20  cm

Procjena: 3.000 kuna

226. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 7, 2000.
Foto-grafika
21 x 27  cm

Procjena: 3.000 kuna

227. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 8, 2000.
Foto-grafika
22 x 26,2  cm

Procjena: 3.000 kuna

228. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 9, 2000.
Foto-grafika
23 x 27  cm

Procjena: 3.000 kuna

229. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 10, 2000.
Foto-grafika
19,5 x 30  cm

Procjena: 3.000 kuna

230. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA 6, 2000.
Foto-grafika
19 x 28  cm

Procjena: 3.000 kuna

231. ANTUN MARAČIĆ (1950.)

USVOJENA SLIKA: ZBOG UDARA GROMA OŠTEĆEN JE STROP U JEDNOM PRIZEMNOM STANU, 2000.
Foto-grafika
23 x 27  cm

Procjena: 3.000 kuna

232. SOFIJA SILVIA (1979.)

DJEČJA PERSPEKTIVA -1, BEATRICE 1/5
Fotografija
25 x 107 cm

Procjena: 4.000 kuna

233. SOFIJA SILVIA (1979.)

DJEČJA PERSPEKTIVA -1
Fotografija
32 x 90 cm

Procjena: 4.000 kuna

234. SOFIJA SILVIA (1979.)

IZ CIKLUSA BRIJUNI -1, 2009.
Fotografija
80 x 100 cm

Procjena: 4.000 kuna

235. SOFIJA SILVIA (1979.)

IZ CIKLUSA BRIJUNI -2, 2009.
Fotografija
80 x 100 cm

Procjena: 4.000 kuna

236. SOFIJA SILVIA (1979.)

IZ CIKLUSA BRIJUNI -3, 2009.
Fotografija
80 x 100 cm

Procjena: 4.000 kuna

237. GUERRILLA GIRLS

BENVENUTI ALLA BIENNALE FEMMINISTA!
Plakat
45 x 28 cm

Procjena: 7.500 kuna

238. GUERRILLA GIRLS

THE BIRTH OF A FEMINISM MOVIE POSTER, 2005.
Plakat
45,7 x 30,5 cm

Procjena: 7.500 kuna

239. GUERRILLA GIRLS

US TERROR THE WOMENS HOMELAND TERROR ALERT SYSTEM
Plakat
45 x 28 cm

Procjena: 7.500 kuna

240. GUERRILLA GIRLS (1985.)

WHERE ARE THE WOMAN ARTIST IN VENICE
Plakat
55 x 28 cm

Procjena: 7.500 kuna

241. GUERRILLA GIRLS

DO WOMEN HAVE TO BE NAKED TO GET INTO THE MET MUSEUM, 2005.
Plakat
28 x 61 cm

Procjena: 7.500 kuna

242. GUERRILLA GIRLS

THE TRENT
Plakat
25 x 70 cm

Procjena: 7.500 kuna

243. GUERRILLA GIRLS

THE ADVANTAGES OF BEING A WOMAN ARTIST, 2005.
Plakat
53,2 x 56 cm

Procjena: 7.500 kuna

244. GUERRILLA GIRLS

TOP TEN SIGNS THAT YOU’RE AN ART WORLD TOKEN, 2005.
Plakat
43,2 x 56 cm

Procjena: 7.500 kuna