ART MAGAZIN KONTURA #146/147

PIERRE BONNARD
Objavljujemo osvrt na izložbu velikog francuskog slikara u bečkom Kunstforumu. Detaljno iscrtavajući obrise njegove estetike i učenja, Jagor Bučan nam pokazuje Bonnarda kao jednog od najvažnijih umjetnika 20. stoljeća

PETAR DOLIĆ
Razgovor s kiparom koji je nedavno otkrio svoj spomenik Vlahi Bukovcu u Cavtatu vodila je Anita Ruso

REMBRANDT I VELÁZQUEZ
Marijana Bockovac Drožđek pisala je o izložbi titana slikarstva u Amsterdamu, koja je uz njihove radove pokazala i radove njihovih baroknih suvremenika iz Španjolske i Nizozems