MONOGRAFIJA GORDANA BAKIĆ

Tekst: Marijan Špoljar
Format: visina 30 cm
Obim: 176 stranica.
Zagreb, 2015.
Cijena: 200 kuna/26.54 Euro

 

Umjetnička knjiga  –  Gordana Bakić (1972)

Struktura, sadržaj i oblikovanje monografije proizašli su  iz karaktera i ideje umjetničina rada. Dapače, oblikovanje knjige nije samo proizašlo iz djela umjetnice već je i svojevrsni i „nastavak“, „dio“ njezina rada. To se je postiglo  sadržajem i intencijom uvodnoga teksta, izborom reprodukcija i njihovim kadriranjem, vezivanjem slikaričinih zapažanja i objašnjenja geneze vlastitih radova iz  njezine doktorske disertacije.

Knjiga je pokušala – mislimo i uspjela –  to stanje „vizualne tranzicije“ autoričinih radova, taj procijep između dezintegrirajućih i integrirajućih silnica pretočiti u formu monografije. Dizaj knjige nastojao je utkati u svoj prostor i stanovitu „temporalnu vrijednost“, pokazati i strukturom knjige bitnu dimenziju autoričina djela.  Knjiga je strukturirana kroz  jedanaest jednakovrijednih segmenata naslovljenih: Stalnost pokusnih radova, O konstrukciji crteža, Potvrda nultog stupnja, Traženje objekta, Pokusne sobe, Ispražnjeni pejzaž, Prijenos značajnog signala, Impuls promjenjivosti, Pronađeni objekti, Dnevnici nepostojećeg i Zaključak. Kroz sve segmente teku reprodukcije samostalnih ili  dnevničkih crteža/grafičkih zapisa kronološki  poredane, a samo su dva segmenta „ilustrirana“ slikama u tehnici ulja na platnu.

U svakom slučaju, knjiga  Gordane Bakić nije samo „klasična“ ili uobičajena knjiga o jednome umjetniku nego i autorska knjiga i knjiga autora. I  nezavršena knjiga, protočna knjiga.

U monografiji  je na  176 stanica reproducirano oko tristotinjak crteža u tehnici tuša , flomastera, olovke, kemijske olovke te akvarela na papiru i ulja na platnu. Autor teksta, povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, obradio je kronološki i interpretativno umjetnički opus ( poglavito realizacije u crtežu) Gordane Bakić nastao u posljednjih 20 godina.  Također, u djelomično dvojezičnoj (hrvatski i engleski jezik) monografiji objavljena je biografija umjetnice, bibliografija tekstova o stvaralaštvu autorice te popis  samostalnih i skupnih izložbi, dok je monografiju grafički oblikovala dizajnerica Ana Zubić.