1. MIROSLAV KRALJEVIĆ (1885-1913)

TUČNJAVA, 1912.
suha igla/papir, 26×26,2 cm (17,5×21 cm)
sign.(u motivu) d.l.k.: 1912 MK

Procjena: 8.000 – 12.000 kuna

2. EDO MURTIĆ (1921.-2005.)

APSTRAKTNA, 1993.
sitotisak/papir kaširan na mdf podlogu; 125×220 cm; sign.d.d.k.: 12/20 Murtić 93

Procjena: 10.000 – 12.000 kuna

3. VILKO GLIHA SELAN (1912.-1979.)

ILUSTRACIJA ZA NASLOVNICU KNJIGE “VLAK U SNIJEGU” MATE LOVRAKA
tempera, tuš/papir; 41×29 cm

Procjena: 3.800 – 5.000 kuna

4. MARIJAN DETONI (1905.-1981.)

ILUSTRACIJA U KNJIZI “DJECA VELIKOG SELA” MATE LOVRAKA, 1933.
tuš/papir; 62,5×47,5 cm; sign.d.l.: Detoni

Procjena: 2.200 – 3.000 kuna

5. IVAN LACKOVIĆ CROATA (1932.-2004.)

PODRAVSKO SELO
kombinirana tehnika/papir; 45×65,3 cm; sign.d.d.k.: Ivan Lacković Croata

Procjena: 2.500 – 3.000 kuna

6. MENCI CLEMENT CRNČIĆ (1865.-1930.)

AKT DJEVOJKE, 1917.
pastel/karton, 47,5×29,5 cm; sign.d.l.k.: M.Cl.Crnčić//1917

Procjena: 13.000 – 15.000 kuna

7. LJUBO BABIĆ (1890.-1974.)

OREBIĆ, 1957.
pastel/papir; 40,5×55 cm, sign.d.d.k.: Orebić 1957//LJ.B

Procjena: 13.000 – 15.000 kuna

8. NIKOLA REISER (1918.-2010.)

CVIJEĆE
akvarel, ulje/papir; 60×45,5 cm; sign.d.d.k.: Reiser

Procjena: 6.000 – 7.500 kuna

9. VILKO ŠEFEROV (1895.-1974.)

KOMPOZICIJA II, 1962.
tempera/platno; 91×73 cm; sign.d.l.k.: V.Šefrov 62

Procjena: 8.000 – 10.000 kuna

10. IVO ŠEBALJ (1912.-2002.)

GITARIST
tempera/papir; 98×67 cm

Procjena: 9.000 – 12.000 kuna

11. EDO MURTIĆ (1921.-2005.)

APSTRAKTNA, 1974.
gvaš/papir, 62×46 cm; sign.d.l.k.: Murtić 74.

Procjena: 9.000 – 12.000 kuna

12. MATKO TREBOTIĆ (1935.)

GUNDULIĆEV SAN
kombinirana tehnika/papir; 46,5×34,7 cm

Procjena: 3.000 – 4.000 kuna

13. MIROSLAV ŠUTEJ (1936.-2005.)

BEZ NAZIVA, 1985.
kombinirana tehnika/papir; 84×70 cm; sign.d.d.k.: 85 Šutej

Procjena: 9.000 – 12.000 kuna

14. NEPOZNATI AUTOR

RUŠEVNA KUĆA NA DOKSATU (U BAKRU)
ulje/platno; 32×48 cm

Procjena: 2.500 – 3.000 kuna

15. RUDOLF ALFRED HOGER (1877.-1965.)

GLAZBENO POPODNE, 1917.
ulje/platno, 100×74 cm, sign.d.d.k.: R.A.Hoger//917//WIEN

Procjena: 10.000 – 13.000 kuna

16. IVAN TUCIĆ (1889.-1965.)

MRTVA PRIRODA SA GROŽĐEM I BRESKVAMA
ulje/platno, 47×59 cm, sign.d.d.k.: Tucić

Procjena: 4.000 – 5.000 kuna

17. IPOLIT DANILOVIČ MAJKOVSKI (1885.-1963.)

MARINA, 1935.
ulje/platno, 71×100 cm, sign.d.l.k.: I.Majkovski

Procjena: 18.500 – 22.500 kuna

18. NIKOLAI VASILIEVICH KHARITONOV (1880.-1944.)

DJEVOJKA S PERUNIKAMA
ulje/platno, 40×63,5 cm, sign.d.l.k.: H.XAPNTONOB (čirilica)

Procjena: 22.500 – 30.000 kuna

19. EMANUEL VIDOVIĆ (1870.-1953.)

VIZIJA SPLITA, oko 1903.
ulje/platno, 69,5×40 cm, sign.l.k.: E.VIDOVIĆ

Isklična cijena: 90.000 kuna

20. ALEKSEJ VASILJEVIĆ HANZEN (1876.-1937.)

MOST U MLINIMA (ŽUPA DUBROVAČKA), 1924.
ulje/ljepenka, 46×53,5 cm, sign.d.l.k.: A.Hanzen//1924

Procjena: 23.000 – 30.000 kuna

21. FERDO KOVAČEVIĆ (1870.-1927.)

KIŠNI DAN, oko 1905.
ulje/platno, 33×41 cm, sign.d.d.k.: F.Kovačević

Procjena: 13.000 – 15.000 kuna

22. MIHOVIL KRUŠLIN (1882.-1962.)

ZIMSKI KRAJOLIK
ulje/platno, 33,5×45 cm, sign.d.d.k.: M.Krušlin

Procjena: 10.000 – 12.000 kuna

23. KRSTO HEGEDUŠIĆ (1901.-1975.)

PODRAVSKO SELO, 1938.
ulje/platno, 64×91 cm, sign.d.d.k.: K.Heg//1938.

Procjena: 22.500 – 30.000 kuna

24. NASTA ROJC (1883.-1964.)

BOHINJ, 1924.
ulje/platno, 60×70 cm, sign.d.d.k.: NR

Procjena: 20.000 – 25.000 kuna

25. NASTA ROJC (1883.-1964.)

PEJZAŽ SA CRKVOM
ulje/ljepenka, 33,5×48,5 cm

Procjena: 11.000 – 13.000 kuna

26. LJUDEVIT ŠESTIĆ (1900.-1962.)

PROLJEĆE
ulje/platno, 33×47 cm, sign.d.l.k.: Šestić

Procjena: 10.000 – 12.000 kuna

27. PETAR TIJEŠIĆ (1888.-1978.)

KOSCI, 1930.-1940.
ulje/platno, 90×120 cm, sign.d.l.k.: monogram

Procjena: 38.000 – 40.000 kuna

28. VLADIMIR FILAKOVAC (1892.-1972.)

KONJ U ŠTALI
ulje/platno, 50×73 cm, sign.d.d.k.: V.F.

Procjena: 9.000 – 11.000 kuna

29. JOSIP CRNOBORI (1907.-2005.)

ŽENSKI AKT, 1935.-1940.
ulje/platno, 74,5×104 cm, sign.d.l.k.: Crnobori

Procjena: 40.000 – 50.000 kuna

30. FRANO ŠIMUNOVIĆ (1908.-1995.)

DALMATINSKA ZAGORA, oko 1960.
ulje/platno, 63×125 cm, sign.d.l.k.: FŠim

Procjena: 40.000 – 50.000 kuna

31. VILIM SVEČNJAK (1906.-1993.)

BOL NA BRAČU II, oko 1970.
ulje/platno, 46×62 cm, sign.g.d.k.: Svečnjak

Procjena: 18.000 – 20.000 kuna

32. SLOBODAN VULIČEVIĆ (1927.-2009.)

MRTVA PRIRODA NA STOLU, 1959.
ulje/platno, 100×125 cm, sign.d.d.: VULIČEVIĆ

Procjena: 18.000 – 20.000 kuna

33. SLOBODAN VULIČEVIĆ (1927.-2009.)

ŽENA, 1959.
ulje/platno, 79,5×64,5 cm

Procjena: 11.000 – 13.000 kuna

34. MARINO TARTAGLIA (1894.-1984.)

FIGURA
ulje/platno, 100×56 cm, sign.d.l.k.: tartaglia

Procjena: 50.000 – 60.000 kuna

35. JOZO JANDA (1911.-1998.)

kombinirana tehnika/platno, 95×65 cm, sign.d.d.k.: Janda Jozo

Procjena: 5.000 – 6.000 kuna

36. ZLATKO PRICA (1916.-2003.)

PAYSAGE, 1960.
ulje/platno, 95×112 cm, sign.d.d.k.: Prica 60.

Isklična cijena: 52.500 kuna

37. ANTUN MOTIKA (1902.-1992.)

INTERIJER U PLAVOM, oko 1970.
ulje/platno, 92×73,3 cm, sign.d.l.k.: Motika

Procjena: 35.000 – 40.000 kuna

38. VLADIMIR POTOČNJAK (1924.-1997.)

MARINA
ulje/platno, 58×75,5 cm, sign.d.d.k.: V.POTOČNJAK

Procjena: 5.000 – 6.000 kuna

39. JOSIP BIFFEL (1933.)

KRAJOLIK
ulje/platno, 70×90 cm, sign.d.d.k.: J.BIFFEL

Procjena: 13.000 – 15.000 kuna

40. ĐURO SEDER (1927.)

KUĆA U PEJZAŽU
ulje/platno, 130×160 cm, sign.d.l.k.: SEDER

Procjena: 44.000 – 54.000 kuna

41. LOVRO ARTUKOVIĆ (1959.)

BICIKL, 1999.
ulje/platno, 65,4×50,4 cm, sign. na poleđini: ARTUKOVIĆ//1999.

Procjena: 9.000 – 11.000 kuna

42. MIRJANA MARUŠIĆ GORSKA (1949.)

GORSKA ČAROLIJA, 2016.
kombinirana tehnika /papir, 32×42 cm

Procjena: 3.000 – 4.000 kuna

43. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE III, 2013.
ulje/platno, 70×50 cm, sign.d.d.k.: I.K

Isklična cijena: 11.000 kuna

44. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE II, 2013.
ulje/platno, 70×50 cm, sign.d.d.k.: I.K

Isklična cijena: 11.000 kuna

45. IVAN KOŽARIĆ (1921.)

PROLJEĆE I, 2013.
ulje/platno, 50×70 cm, sign.d.d.k.: I.K 2013

Isklična cijena: 11.000 kuna

46. VANJA RADAUŠ (1906.-1975.)

JAMNIČANKA, 1950.
bronca, vis. 68,5 cm, sign. na poleđini: V.RADAUŠ 1/6

Procjena: 30.000 – 40.000 kuna

47. ROBERT FRANGEŠ MIHANOVIĆ (1872.-1940.)

NIKA, 1920.
brončani reljef, 32,4×14 cm

Isklična cijena: 4.000 kuna

48. ROBERT FRANGEŠ MIHANOVIĆ (1872.-1940.)

KRALJ TOMISLAV, 1900-1910.
brončani reljef, 19,5×13 cm

Isklična cijena: 4.000 kuna

49. NEPOZNATI AUTOR

MLADI PAR PRI RADU
bronca, cca 38,5 cm

Procjena: 6.000 – 8.000 kuna

50. VANJA RADAUŠ (1906.-1975.)

DANTE
bronca, 35x44x36,5 cm

Procjena: 22.000 – 30.000 kuna

51. VANJA RADUŠ (1906. – 1975.)

PETRICA KEREMPUH
bronca, 42,5×28,23,5 cm

Procjena: 22.000 – 30.000 kuna

52. VASKO LIPOVAC (1931.-2006.)

KAPETAN, 1996.
perforirani reljef, 48×42,5, sign.d.d.k.: VL//96 (u monogramu)

Procjena: 35.000 – 40.000 kuna