1. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 69×69 cm
sign. d.d.: Richter

Procjena: 3000-4.000 Kuna/398,16-530-89 Euro

2. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 69×69 cm

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

3. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 75×70 cm, sign.d.d.:Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

4. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 75×70 cm, sign.d.d.:Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

5. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 67×67 cm
sign. d.l.: 16/20, d.d.: Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

6. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 67×67 cm
sign.d.d.: Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

7. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 67×67 cm
sign. d.l.. 18/25, d.d.: Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

8. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 66,5×66,5 cm
sign.d.d.k.: Richter

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

9. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

SPONTANA GRAFIKA
sitotisak/papir, 66,5×66,5 cm
sign.d.l.:EA, d.d.: Richter (29)

Procjena: 3.000-4.000 kuna/398,16-530,89 Euro

10. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

TRAKE
sitotisak/papir, 60×83 cm
sign.d.l.: 42/50, d.d.: Richter

Procjena: 3.000-3.800 kuna/398,16-504,34 Euro

11. VJENCESLAV RICHTER (1917-2002)

TRAKE U KRUGU
sitotisak/papir, 60×83 cm
sign.d.l.:7/50, d.d.:  Richter

Procjena: 3.000-3.800 kuna/398,16-504,34 Euro

12. MLADEN GALIĆ (1934)

ZVUK VII, 1967.
sitotisak/papir, 65×91 cm
sign. d.sred.: 6/40 Zvuk VII M.Galić 67

Procjena: 2.500-3.000 kuna/331,80-398,16 Euro

13. MENCI CLEMENT CRNČIĆ (1865-1930)

CARSKA OBITELJ
kombinirana tehnika/papir, 44×62 cm
sign.d.d.k.: M.Cl.Crnčić

Isklična cijena: 7.500 kuna/995,42 Euro

14. MILIVOJ UZELAC (1897-1977)

PASTIRICA
olovka, tempera/papir, 26×39 cm
sign. d.d.k.: Uzelac

Isklična cijena: 3.750 kuna/497,71 Euro

15. MILIVOJ UZELAC (1897-1977)

DJEČAK JOŽE MUŠIČ, oko 1940.
olovka, tempera/papir, 80×52 cm
sign. d.d.: Uzelac

Isklična cijena: 15.000 kuna/1990,84 Euro

16. MILIVOJ UZELAC (1897-1977)

IZ CIRKUSA II
tempera/papir, 54×54 cm

Isklična cijena: 10.000 kuna/1327,22 Euro

17. MILIVOJ UZELAC (1897-1977)

IZ CIRKUSA I
tempera/papir, 39×55 cm
sign. d.l.: Uzelac

Isklična cijena: 10.000 kuna/1327,22 Euro

18. IVO VOJVODIĆ (1923-1994)

DUBROVAČKA APOTEKA, 1960.
kombinirana tehnika/papir, 45,5×63 cm
sign. d.d.k.:I.Vojvodić 60

Isklična cijena: 9.800 kuna/1300,68 Euro

19. IVO REŽEK (1898-1979)

ŠLJIVIK
tempera,gvaš/papir, 43,5×59,5 cm
sign. d.d.k.: Ivo Režek

Procjena: 8.000-10.000 kuna/1061,78-1327,22 Euro

20. DIMITRIJE POPOVIĆ (1951)

MM, 1992.
olovke u boji/papir, 100×70 cm
sign. d.d.k.: MM//Dimitrije 1992

Isklična cijena: 11.500 kuna/1526,31 Euro

21. BRANKO RUŽIĆ (1919-1997)

SELO U NOĆI, 1995.
gvaš na kartonu, 25×34,5 cm

Isklična cijena: 4.500 kuna/597,25 Euro

22. MIHOVIL KRUŠLIN (1882-1962)

ZIMA
ulje/platno, 52×72,5 cm
sign. d.d.k.: MKrušlin

Procjena: 18.000 -22.500 kuna/2389,01-2986,26 Euro

23. MENCI CLEMENT CRNČIĆ (1865-1930)

U SUMRAKU, 1922.
ulje/platno, 37×49 cm
sign.d.l.k.: M.Cl.Crnčić

Procjena: 37.500-45.000 kuna/4977,10 – 5972,52 Euro

24. BELA ČIKOŠ SESIJA (1864-1931)

SJEĆANJE II, 1916.
ulje/platno, 35×49,5 cm
sign. d.l.k.: C.S.//1916

Procjena: 13.500-15.000 kuna/1791,76-1990,84 Euro

25. JOSO BUŽAN (1873-1936)

LJUBIČASTI VEO, 1934.
ulje/platno, 121×107 cm
sign. d.d.k.: Joso Bužan

Procjena: 18.000-22.500 kuna/2389,01-2986,26 Euro

26. ANKA BESTALL (1861-1946)

ATELIJER
ulje/platno, 65×45 cm
sign. d.d.k.: Bestall

POVUČENO S AUKCIJE!

27. ZORA PRERADOVIĆ (1867-1927)

POGLED NA SEOSKU ULICU
ulje/platno, 35×51 cm
sign. d.d.k.: Z.pl.Preradović

Procjena: 2.500-3.000 kuna/331,81-398,17 Euro

28. LJUDEVIT ŠESTIĆ (1900-1962)

DVA ČAMCA
ulje/platno, 32×45 cm
sign. d.d.k:: Šestić

Procjena: 6.000-7.500 kuna/796,33-995,42 Euro

29. LJUDEVIT ŠESTIĆ (1900-1962)

POGLED NA SELO
ulje/platno, 33,5×44,5 cm
sign. d.d.k:: Šestić

Procjena: 6.000-7.500 kuna/796,33-995,42 Euro

30. SLAVKO TOMERLIN (1892-1981)

ŽETVA, 1957.
ulje/lesonit, 55×83 cm
sign. d.d.k: Slavko Tomerlin

Procjena: 4.000-5.000 kuna/530,89-663,61 Euro

31. SLAVKO TOMERLIN (1892-1981)

ODVOZ SIJENA, 1926.
ulje/platno, 70×110 cm
sign. d.l.k.: Slavko Tomerlin//1926 Zagreb

Procjena: 5.000-6.000 kuna/663,61-796,33 Euro

32. OTON POSTRUŽNIK (1900-1978)

MORSKI PEJZAŽ
ulje/platno, 60×78 cm
sign.d.d.k.: OP 41

Isklična cijena: 11.000 kuna/1459,95 Euro

33. JOSIP VANIŠTA (1924-2018)

MRTVA PRIRODA NA STOLU
ulje/platno, 54×65 cm
sign. d.d.k.: J.V.

Procjena: 18.000-22.500 kuna/2389,01-2986,26 Euro

35. SLAVKO MARIĆ(1921-1995)

KRČKI PEJZAŽ, 1964.
ulje/platno, 67×104 cm
sign.d.l.k.: S.Marić//64

Procjena: 6.000-8.000 kuna/796,33-1061,78 Euro

36. SLAVKO MARIĆ(1921-1995)

ULICA U JURANDVORU, 1971
ulje/platno, 80×65
sign. d.l.k.: S. Marić//71

Procjena: 4.000-5.000 kuna/530,89-663,61 Euro

37. NIKOLA REISER (1918-2010)

PAYSAGE SA ANATURE MORTE-OM, VRBOSKA, HVAR
ulje/platno, 38×46 cm
sign.d.d.k.: Reiser

Procjena: 7.000-8.000 kuna/929,06-1061,78 Euro

38. JOSIP CRNOBORI (1907-2005)

PORTRET MILICE STIPANOV
ulje/platno, 80×61 cm

Procjena: 6.500-7.500 kuna/862,67-995,42 Euro

39. MIRON MAKANEC (1908-1991)

KARLOVAČKI KOLODVOR
ulje/lesonit, 64×48 cm

Procjena: 6.500-7.500 kuna/862,67-995,42 Euro

40. MARINO TARTAGLIA (1894-1984)

FIGURA
ulje/platno, 100×56 cm
sign. d.l.k.: tartaglia

Isklična cijena: 45.000 kuna/5972,52 Euro

41. IVO KALINA (1925-1995)

PROLAZ, 1973.
ulje/platno, 80×40 cm
sign. dolje: Kalina

Procjena: 15.000-18.000 kuna/1990.84-2389,01 Euro

42. EDO MURTIĆ (1921-2005)

POGLED SA TERACE, 2000.
akril/platno, 116×90 cm
sign. d.d.k.: Murtić 2000

Isklična cijena: 45.000 kuna/5972,52 Euro

43. MARIJAN MOLNAR (1951)

OŠTRICA TROGLAVOG, 1986.
ulje/platno, 100×180 cm
sign. d.l.k.: 86.//Molnar

Procjena: 9.000-11.000 kuna/1194-1459,95 Euro

44. DUBRAVKO BUDIĆ (1948-2009)

VELIKE IGRE U TROJE, 1988.
ulje/platno, 65×80 cm
sign. d.d.k.: Budić 88.

Procjena: 6.000-8.000 kuna/796,33-1061,78 Euro

45. KORALJKA KOVAČ (1971)

IZ CIKLUSA SOBE ZA SPAVANJE
ulje/platno, 85×120 cm

Procjena: 9.000-11.000 kuna/1194,50-1459,95 Euro

46. GORDANA BAKIĆ (1972)

SIMULACIJA
kombinirana tehnika/platno, 80×120 cm

Procjena: 8.000-10.000 kuna/1061,78-1327,28 Euro

47. DANKO FRIŠČIĆ (1970)

APSTRAKTNA, 2003.
akrilik/platno, 130×130 cm

Procjena: 5.000-6.000 kuna/663,61-796,33 Euro

48. PAULINA JAZVIĆ (1973)

BEZ NAZIVA
ulje/platno, 100×100 cm
sign. dolje: PAULINA//JAZVIĆ

Procjena: 4.000-5.000 kuna/530,89-663,61 Euro

49. PETRA GROZAJ (1974)

PROLJEĆE
ulje/platno, 200×140 cm

Procjena: 8.000-12.000 kuna/1061,78×1592,67 Euro

50. ANA BARBIĆ KATIČIĆ (1971)

PONEDJELJAK, 2003.
akrilik/platno, 50×200 cm

Procjena: 7.000-10.000 kuna/929,06-1327,22 Euro

51. SEBASTIJAN DRAČIĆ (1980)

IZ CIKLUSA “8X8”, 2007.
ulje/platno, 120×240 cm

Procjena: 8.000-12.000 kuna/1061,78-1592,67 Euro

52. STJEPAN ŠANDRK (1984)

MARTINA U LAUBI II
ulje/platno, 70×100 cm

Procjena: 13.000-15.000 kuna/1725,39-1990,84 Euro

53. BRANKO RUŽIĆ (1919-1997)

ŽIVOTINJA, 1979.
drvo, v:37 cm; d:46 cm; š: 39 cm

Isklična cijena: 35.000 kuna/4645,30 Euro

54. BRANKO RUŽIĆ (1919-1997)

AUTOPORTRET, 1990.
BRONCA, dužina 16 cm

Procjena: 6.000-7.500 kuna/796,33-995,42 euro

55. BRANKO RUŽIĆ (1919-1997)

A.G.MATOŠ
gips, visina 14 cm

Procjena: 6.000-7.500 kuna/796,33-995,42 Euro