ART MAGAZIN KONTURA #145

DAVOR VRANKIĆ
“Crtam olovkom na papiru, i da pritom pokušam stvoriti neku vrstu paralelne stvarnosti, neku vrstu emocionalnog realizma”

LUC TUYMANS
Sljubljivanje povijesti umjetnost, filma, fotografskih kadrova i pikturalne forme može proizvesti samo slikarski majstor, a takvim se pokazuje Luc Tuymans na izložbi u venecijanskoj Palazzo Grassi

MERSAD BERBER
Kraljevski kolažist kultura, epoha, stilova, filozofija i svega ostalog što čini civilizaciju na stranicama ove Konture ponovo pokazuje sjaj zlata sa svojih  slika u kritičkoj interpretaciji Nikole Albaneža